Bilgi Bankası

Bunları Biliyor Musunuz?

 • Açma Kesme
  • Enerjisi kesilen abonenin takip edeceği yollar nelerdir?

   • Borç veya diğer sebeplerden enerjiniz kesildiğinde, elektriğinizin kesilme gerekçesi ortadan kalktığında mutlaka ilgili abonman servisimize müracaat ederek açma işlemini yaptırmanız gerekmektedir. Aksi halde verilen süre sonunda aboneliğinizin feshi ve sayacınızın kaldırılması sonucu yeniden sözleşme yapmanız gerekir.

 • Fatura
  • Faturaya yapılan itiraz ödemeyi yapmanızı gerektirir mi?

   • Faturaya yapılacak itiraz ödemeyi durdurmaz. Fatura itirazınızda haklı görülürseniz mağduriyetiniz giderilecektir.

   Son ödeme tarihine kadar faturasını ödemeyenin cezası nedir?

   • Son ödeme tarihine kadar faturasını ödemeyen abonelerin elektriği, EPDK Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerince kesilir. Son ödeme tarihinden sonra yapılan ödemelerde gecikme zammı hükümleri uygulanır.

   Faturaları kaç yıl süre ile saklamak gerekir?

   • Hesap ve tüketim denetimi için faturaların on yıl süre ile saklanması gerekmekte olup, faturalarınızı yıpranmaya karşı ısı ve ışık ortamından koruyunuz.

   Faturalarınızı nerelerde yatırabilirsiniz?

   • Fatura tahsilatı  İşletme Veznelerimiz, Bankalar ve PTT kanalı ile yapılmaktadır. Kesinlikle adres mahallinden tahsildar ile tahsilat yapılmamaktadır. Fatura ödeme bürolarına ödeme yapmayınız. Aksi halde mağduriyetinizden şirketimiz sorumlu olmayacaktır.

   7.000 TL ve üzeri fatura ödemelerinde hangi yollar izlenmelidir?

   • 7.000 TL ve üzeri faturalar 332 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğince banka kanalı ile ödenmek zorundadır. Yapacağınız havale, EFT işlemlerinde tesisat numaranızı, fatura numarası ve tutarını mutlaka belirtiniz.

 • Müşteriler
  • Abone sözleşmesi için hangi evraklar gereklidir?

   • Abonman sözleşmesi yaptırmak için; güvence bedeli, tapu veya kira sözleşmesi, ticarethane için vergi levhası aslı ile fotokopisini ve hüviyetinizi yanınızda bulundurunuz. 25.09.2002 tarih 24887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, EPDK Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri gereğince, abonelerden güvence bedeli tahsil edilir. 

   Abone mahalline yapılan bildirim şahsına bildirilmiş sayılır mı?

   • Abonenin sayaç mahalline yapılan bildirim, şahsına yapılmış sayılır.

   Şikayet ve sorunları bildirirken sayaç bilgisi gerekli midir?

   • Tüketim miktarı ve diğer konulardaki şikayet ve müracaatlarınızda sayacınızın son işareti ve tesisat numaranız ile başvurunuz.

   Uzun süre kullanmadığınız aboneyi kuruma bildirmeniz gerekli midir?

   • Uzun süre enerji kullanmayacağınız zamanlarda (seyahat, yazlık vs.) bağlı bulunduğunuz işletmenize yazılı müracaatta bulununuz.

   Kullandığınız sayacı üzerinize almamanız elektriğinizin kesilmesine sebep midir?

   • Kullandığınız tesisatın aboneliğini, sözleşme yaparak üzerinize almanız ve tesisatı kullandığınız mahalli terk ederken de sözleşmenizi iptal ettirmeniz kanuni bir zorunluluktur.

 • Kaçak
  • Yükümlülüklerini yerine getirmeden elektrik enerjisi açan ve açtıran hakkında uygulanan cezalar nelerdir?

   • Yükümlülüklerini yerine getirmeden dağıtım lisans sahibi tüzel kişinin ilgili mevzuata uygun olarak kestiği elektrik enerjisini açarak veya açtırarak kullanan abonelere kaçak elektrik kullanım hükümleri uygulanır. 

   Kaçak elektrik kullanımının hapis cezası ile cezalandırıldığını biliyor musunuz?

   • Kaçak elektrik kullananlara mahkemelerce 5 yıla kadar HAPİS cezası verilmekte, ayrıca elektrik tüketim bedeli, Enerji piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurumu (EPDK) mevzuatı uyarınca zamlı tarifeye göre belirlenmektedir.

 • Sayaç
  • Sayaç ve Sayacın üzerindeki mühürden kim sorumludur?

   • Abone, sayaç ve üzerindeki mühürlerin muhafazasından sorumludur.

   Sayaç üzerindeki mührün bozulması kaçak sebebi midir?

   • Saat üzerindeki plastik mühür ün bozulması durumunda; kişiler hakkında kaçak işlemi yapılmakta ve ilgili kişiler hakkında mühür bozma, nitelikli hırsızlık suçlarından, ilgili mahkemeye suç duyurusunda bulunulmaktadır.