Risklerin Farkında Mısınız?

Risklerin Farkında Mısınız?

1. Hangi durumda elektrik enerjisi kesilir?

Perakende satış sözleşmesinin sona ermesi, kaçak veya usulsüz elektrik enerjisi tüketildiğinin tespit edilmesi, tüketilen enerji bedeline ilişkin ödemelerin zamanında yapılmaması durumları ile ayrıca müşterinin sözleşmesinde enerjinin kesilmesini gerektirecek özel hususların neler olduğu yer almış ise bunların oluşması halinde müşterinin elektriği kesilir.

2. Kesilmiş olan elektrik yeniden nasıl bağlanır?

Müşterinin, yükümlülüklerini yerine getirmesi kaydıyla, makbuz karşılığı peşin kesme-bağlama bedeli tahsil edilerek elektrik enerjisi yeniden bağlanır.

3. Kesme-bağlama bedeli nedir?

Müşterinin elektriğinin kesilmesini gerektiren durumlarda; elektriğin kesilmesi ve kesilen elektriğinin yeniden bağlanmasına ilişkin masrafları içeren bedeldir.

4. Gecikme bedeli nasıl hesaplanır?

Gecikme bedeli günlük olarak hesaplanır. Son ödeme tarihinden itibaren geçen gün sayısına (gecikme faiz oranı/30) ve ait olduğu dönemin faiz oranına göre hesaplanır.